INFORMACIJA „VARPELIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKŲ TĖVAMS

Vyriausybės nutarimu karantinas Lietuvoje pratęstas iki 2020 m. birželio 16 d., nustatant karantino švelninimo priemones. Nuo 2020 m. birželio 1 d. (pirmadienio) ugdymas įstaigoje bus organizuojamas su maitinimu visose darželio grupėse.

Kadangi karantinas vis dar tęsiasi, tėvai, atvedę vaikus į darželį, privalo laikytis nustatytų taisyklių.

KĄ SVARBU ŽINOTI TĖVAMS?

 1. Ugdymo paslaugos bus organizuojamos maksimaliai laikantis izoliacijos principo: vaikai lankys jiems priskirtą grupę, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, tiek lauke.
 2. Darželyje veiks visos grupės, todėl vaikai laukiami tose grupėse, kurias lankė nuo mokslo metų pradžios.
 3. Atvedantys ir paimantys iš darželio vaikus asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt. priemones).
 4. Vaikus į darželį privaloma atvesti per pagrindinio įėjimo vartelius nuo 7.30 iki 9.00 val., nes šoniniai varteliai bus užrakinti.
 5. Įėjus į įstaigą bus vertinama visų priimamų į darželį vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3º C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir, atvykę po 9.00 val., nebus priimami dalyvauti ugdymo veikloje.
 6. Siekiant sureguliuoti atvykusių vaikų srautus, prašome laikytis šių įėjimo į darželio patalpas taisyklių:
 • Priešmokyklinių „Žiniukų“ ir „Gudručių“ grupių vaikai į darželį įeina tik per centrinį įėjimą.
 • „Strakaliukų“ ir „Kodėlčiukų“ grupių vaikai į darželį įeina tik per centrinį įėjimą.
 • „Smalsučių“ ir „Šnekučių“ grupių vaikai į darželį įeina tik per kairiojo korpuso įėjimą.
 • „Linksmučių“ ir „Pabiručių“ grupių vaikai į darželį įeina tik per dešiniojo korpuso įėjimą.
 1. Atvesti vaikus galima iki grupės rūbinės. Į ugdymo grupę tėvai neįleidžiami. Prašome rūbinėje būti kuo trumpiau.
 2. Pasiimant vaiką iš lauko, prašome nesibūriuoti ir laikytis saugaus atstumo reikalavimų. Žaisti su vaikais darželio teritorijoje – draudžiama.
 3. Iškilus klausimams dėl ugdymo organizavimo, kreipkitės el.paštu: varpelis38@gmail.com arba telefonais 8 (46) 313798, 8 65043029.

Pastaba: nuo birželio 1 d. visi tėvai moka pastovų 15,00 Eur mokestį už maisto gaminimą. Mokestis nemokamas tik tėvų atostogų metu, pateikus prašymą prieš 5 darbo dienas.

Šiuo metu labai svarbu susiklausymas, tvarka ir bendrų nurodymų laikymasis. Būdami organizuoti ir disciplinuoti galime tikėtis sėkmės.

 

Būkime kartu. Būkime sveiki.

„Varpelio“ mokyklos-darželio administracija

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą