Mokslo metų pradžios renginiai

2021–2022 mokslo metų Rugsėjo 1-osios dienos renginiai

10.00 val. šventinis susitikimas 1-4 klasių mokiniams Mokyklos kieme. Kviečiami visi pradinių klasių mokiniai ir tik vienas vaiką lydintis atstovas iš tėvelių (dalyvių skaičius ribojamas siekiant užtikrinti saugumą).

10.30 val. Pirmoji pamoka pradinių klasių mokiniams klasėje. (Klasių mokytojai informuos el. laiškais apie planuojamą pamokos trukmę, saugumo sąlygas).

Rugsėjo 1-osios rytmečiai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams vyks grupėse su draugais ir mokytojomis. Vaikučių atvykstant į darželį laukiame nuo 7.30 iki 9.00 val. (Visą detalesnę informaciją gausite informaciniame laiške, kurį pateiks Mokyklos administracija ir grupių mokytojai).

2021-2022 mokslo metų mokinių atostogos

Informuojame, kad 2021 – 2022 mokslo metais skiriamos atostogos (nurodomos mokslo dienos imtinai):

 

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.
Vasaros atostogos 2022 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.
 Planuodami kitų metų savo šeimos atostogas, prašome atsižvelgti į Jūsų sūnaus/dukros atostogas.

Kaip mokysimės nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Pateikiame Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pristatymą visuomenei, kaip vyks ugdymas švietimo įstaigose naujais mokslo metais, kokių saugumo sąlygų reikės laikytis.

„Pagrindinė žinia, kurią kartojame visą laiką: ugdymas visose švietimo įstaigose vyks kontaktiniu būdu, visi mokiniai laukiami klasėse. Tikimės, kad vaikai mokyklose mokysis ir visus ateinančius mokslo metus. Labai to norime. Todėl visi, kiekvienas bendruomenės narys, padarykime tai, kas nuo mūsų priklauso, kad mokyklos būtų saugios. Skiepykimės, laikykimės saugumo sąlygų“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Kontaktinis mokymas bus organizuojamas laikantis operacijų vadovo – sveikatos apsaugos ministro nustatytų saugumo reikalavimų. Griežtesni reikalavimai taikomi aukštojo mokslo studijoms, tęstiniam profesiniam mokymui (kai siekiama ne pirmos kvalifikacijos) ir neformaliam suaugusiųjų švietimui: čia kontaktiniai užsiėmimai galimi tik pasiskiepijusiems, persirgusiems arba periodiškai besitestuojantiems žmonėms.

Bendri saugumo reikalavimai švietimo įstaigoms

Atstumų laikymasis. Darželiuose užtikrinami maksimali grupių izoliacija, vaikai turi lankyti nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto. Pedagogai tą pačią dieną gali dirbti tik vienoje grupėje.

Bendrojo ugdymo mokyklose (1-12 kl.) reguliuojami srautai, kad būtų išvengta jų maišymosi. Mokyklose srauto dydis – 100 žmonių (kelios klasės, grupės). Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoje didžiausias srautas gali būti sudaromas tik iš tos pačios klasių grupės (pvz., 6-ų klasių.) mokinių arba iš ne daugiau kaip 100 tik tos pačios programos (pagrindinio arba vidurinio ugdymo) skirtingų klasių (pvz. 7–9 klasių, III–IV gimnazijos klasių ir t.t.) mokinių.

Srauto dydis profesinėje mokykloje – 150 mokinių.

Būreliuose ir kituose neformalaus švietimo užsiėmimuose, organizuojamuose uždarose erdvėse vienu metu, galės dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų. Skaičius neribojamas, jei visi vaikai ir darbuotojai yra arba pasiskiepiję arba persirgę, arba nuolat testuojasi dėl COVID-19 ligos.

Kaukės. Visi švietimo įstaigų darbuotojai ir mokiniai nuo penktos klasės dėvi kaukes uždarose patalpose. Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, dalyvaujantiems stovyklose, mokiniams ir mokytojams, kai jie sportuoja, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, arba jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl vykdomos veiklos pobūdžio, pvz., darbo su klausos negalią turinčiais mokiniais.  Tada rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

Patalpos vėdinamos ir dezinfekuojamos. Dažnai liečiami paviršiai valomi ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Patalpos vėdinamos prieš atvykstant mokiniams, pertraukų metu, ypač jei viena bendra patalpa, pvz., valgykla, naudojasi kelios grupės viena po kitos. Jei užsiėmimams naudojamas inventorius, jis turi būti išvalomas ir dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo.

Taip pat turi būti sudarytos sąlygos rankų higienai ir dezinfekcijai.

Stebima mokinių ir darbuotojų sveikata. Matuojama į švietimo įstaigą atvykstančių mokinių, darbuotojų temperatūra.  Jei vaikas ar darbuotojas turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiuoja (37,3 °C ir daugiau), kosti, yra pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis negali dalyvauti pamokose ar dirbti.

Draudžiama į užsiėmimus atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.

Testavimas. Neįgijusiems imuniteto švietimo įstaigų darbuotojams Vyriausybės nustatyta tvarka privaloma reguliariai testuotis. Nepasiskiepiję ir nepersirgę švietimo įstaigų darbuotojai, dirbantys kontaktinį darbą, turės prieš grįždami į darbą ir vėliau periodiškai kas 7–10 dienų testuotis.

Testai privalomi  švietimo įstaigų darbuotojams, laisviesiems mokytojams ir kitiems švietimo teikėjams. Taip pat ir visiems kitų įstaigų darbuotojams, kurie teikia valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas švietimo įstaigoje ir kituose švietimo teikėjuose.

Mokinių sveikatos patikrinimas dėl covid-19 yra savanoriškas. Tai nėra barjeras eiti į mokyklą. Ją privalo lankyti visi sveiki ir nesantys izoliacijoje vaikai. Mokykla pasirenka testavimo būdą: kaupiniai (atliekama prižiūrint sveikatos specialistui) ir greitieji antigenų testai (mokiniai atlieka savarankiškai, prižiūrint mokyklos paskirtam darbuotojui). Testuotis kaupinių metodu klasė gali, kai su tokiu būdu sutinka ne mažiau kaip 30 proc. klasės mokinių tėvų.

Ugdymo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, grupėse ir klasėse gali būti vykdomas paviršių PGR tyrimas.

Testavimas paviršių PGR tyrimo metodu ugdymo įstaigose turėtų būti vykdomas kas 14 dienų, ėminiai kaupiniams imami kas 4-7 dienas, o savikontrolės tyrimas atliekamas kas 3–5 dienas.

Imunitetą turintiems  – pasiskiepijusiems ar persirgusiems mokiniams – testuotis nereikia.

Skiepijimas. Jis rekomenduojamas visiems švietimo įstaigų darbuotojams, kurie nėra persirgę, taip pat mokiniams nuo 12 metų ir studentams.

Švietimo įstaigų darbuotojai aktyviai skiepijasi: pilnai pasiskiepiję 75 proc. švietimo įstaigų darbuotojų, 5 proc. – vienu skiepu.

Taip pat jau pasiskiepijo beveik kas ketvirtas (24 proc.) 12-15 metų vaikas, 16-24 metų amžiaus grupėje pasiskiepijo 60 proc. gyventojų.

Rugsėjo 1 – osios šventė. Ją rengiant mokyklose galioja tie patys saugumo reikalavimai, kaip ir visiems viešiems renginiams.

Atviroje erdvėje vykstančių renginių dalyvių skaičius neribojamas. Tačiau jei šventėje lauke dalyvauja daugiau kaip 500 žmonių, juos reikia skirstyti į sektorius, kad srautai nesimaišytų.

Jei šventė organizuojama patalpoje, joje be srautų skirstymo gali dalyvauti iki 500 žmonių, tačiau negalima užpildyti daugiau kaip 75 proc. patalpoje esančių sėdimų vietų (jei dalyviai turi galimybių pasus, šis reikalavimas netaikomas).

Viduje vykstančios šventės metu apsaugines kaukes dėvėti privaloma. Jei šventė vyksta lauke – kaukes dėvėti rekomenduojama, jei tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas.

Jei vaikas suserga, nebūtinai izoliuojasi visa klasė

Jei klasėje vienas ar keli vaikai užsikrės koronaviruso infekcija, nebūtinai visiems teks izoliuotis. Epidemiologai bendraus su ugdymo įstaiga ir aiškinsis, kokie asmenys turėjo sąlytį su užsikrėtusiuoju ir koks buvo sąlyčio pobūdis. Bus nustatomi didelį ir mažą sąlytį turėję žmonės – bendraklasiai arba pedagogai. Specialistai kiekvieną atvejį vertina individualiai. Jei ugdymo įstaiga gerai valdo srautus, laikosi atstumų, dėvi kaukes, deramai laikosi rankų higienos, izoliavimosi atvejai retesni – tai parodė praėjusiųjų mokslo metų patirtis.

Nustačius, kad rizika buvo aukšta, izoliuotis reikia keturiolika dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos. Norint susitrumpinti izoliacijos laiką, septintą izoliacijos dieną reikia atlikti PGR tyrimą. Gavus neigiamą testo atsakymą, izoliacija gali būti nutraukiama po dešimtos dienos.

Nuotolinis mokymas – tik esant itin sudėtingai situacijai

Atskiru Vyriausybės sprendimu, įvertinus pandeminę situaciją, išbandžius visas kitas pandemijos valdymo priemones, mokyklose gali būti  pereinama prie nuotolinio mokymo. Tačiau net ir esant pačiam blogiausiam scenarijui, nuotolinis ugdymas nebūtų taikomas ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme ir  abiturientams.

 

Naglio augintinis

Liepos 16 dieną Naglio Drumsto (iš priešmokyklinės „Gudručių“ grupės) tėtis Renatas Drumstas  atnešė  vaikams parodyti savo augintinį – didelį vorą vardu Tadeušas. Vaikams buvo labai  įdomu apžiūrėti  voro margaspalvį „kailiuką“. Visi suskaičiavo, kiek voras turi kojų – net aštuonias! Naglio tėvelis papasakojo, kad voras pas juos gyvena terariume, valgo džiovintus žiogus, geria vandenį, gali įkąsti, bet kanda tik vieną kartą iš dešimties atvejų. Voras  vieną žiogą valgo ilgai… visą savaitę! Naglis ir jo tėvelis prie voro yra pripratę ir nebijo jį paimti ant rankų. Grupės vaikams patiko toks netikėtas siurprizas.
  

Informacija dėl švietimo įstaigų veiklos apribojimo karantino laikotarpiu nutraukimo

Pateikiamas 2021 m. liepos 1 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-836 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. AD1-6 „Dėl Klaipėdos miesto švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos apribojimo karantino laikotarpiu“ pripažinimo netekusiu galios.

Čia galite susipažinti su įsakymu (2021-07-01 Nr. AD1-836) 

1A mokiniai užbaigė mokslo metus Drevernoje

Prasidėjus kalendorinei vasarai, saulė savo šiluma ypač džiugino vaikus. Birželio mėnesiui 1A klasės  mokiniai buvo suplanavę daugybę netradicinių edukacinių erdvių. Vasaros pradžią paminėjo stovyklaudami mokyklos kieme, o po kelių dienų vaikai pėsčiomis ėjo prie jūros, į Melnragę, ir naudodamiesi išmaniaisiais laikrodžiais skaičiavo, kiek žingsnelių ir kiek kilometrų įveikė išvykos metu, basi bėgiojo po smėlį, braidė, statė smėlio pilis, žaidė futbolą. Net grįžę į mokyklą nenustojo vieni kitiems pasakoti, kaip smagu buvo draugiškai visiems kartu užkandžiauti, stebėti gelbėtojų darbą, išplaukiančius laivus.

Vasaros atostogų tikslas- sveika ir saugi vasara! Tad kartu su bendrosios praktikos slaugytoja Tatjana Ivanova pakartoję važiavimo dviračiu, paspirtuku, riedlente taisykles, pirmokai organizavo Paspirtukų dieną. Vaikai lenktyniavo tarpusavyje, skaičiavo sekundes, per kurias galima paspirtuku nuvažiuoti 50 metrų, kokį atstumą nuriedės paspirtukas atsispyrus 1, 2 kartus.

Pirmuosius mokslo metus vainikavo išvyka į Dreverną. Naudodamiesi Kultūros paso  teikiamomis paslaugomis, 1A klasės mokiniai Drevernoje dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Vikinginio laikotarpio kuršių patiekalų demonstracija- degustacija“, kurio tikslas- skatinti mokinius domėtis kuršiška savo krašto istorija bei kultūros paveldu, ją vertinti ir puoselėti. Užsiėmimo metu demonstruojami pagal archeologų radinius autentiški rūbai bei rekonstruoti papuošalai, buities daiktai ir maisto gaminimo receptai. Mokiniai turėjo galimybę gyvai susipažinti su senovės Kuršių valgių gaminimu. Prie pagal radinius pasiūtų, nulietų, išskaptuotų, bei nužiestų daiktų vaikai irgi turėjo galimybę prisiliesti. Senovės Kuršiai labai sumaniai panaudodavo tai, ką suteikia gamta: šalia esantys vandens telkiniai, miškai, taip pat naminiai gyvuliai – avys, ožkos, naminiai paukščiai. Maistą gamindavosi labai sumaniai ir išties skaniai. Pirmokai miežinės duonos paplotėlius ir bandeles su aguonų įdaru kepė virš ugnies, ją pagardino  kanapių sviestu… Tokios duonos kepimas vaikams ypatingai smagus, o drauge kepdami plačiau susipažino su senovės Kuršių gyvensena, produktais bei žolelėmis, kurias naudojo Kuršiai. Užsiėmimas gamtoje truko ilgiau nei 90 min. Užsiėmimo organizatorė dar papasakojo mokiniams apie šaudymo iš lanko ypatybes, ir berniukai, ir mergaitės galėjo pabandyti paleisti strėlę iš lanko, pajusti džiaugsmą pataikius į taikinį.

Pasibaigus edukaciniam užsiėmimui, pirmokai apžiūrėjo laivelius Drevernos uoste, grožėjosi Kuršių mariomis užlipę į apžvalgos bokštą, smagiai leido laiką žaidimų aikštelėje.

Kiekviena klasės išvyka moko vaikus bendrauti, primena saugaus elgesio taisykles ir, svarbiausia, suteikia nepamirštamų ir nepakartojamų emocijų.

                        

 

Padėka Tėveliams

Vienas iš svarbiausių Mokyklos uždavinių – skatinti tvarų vaikų tėvų ir Mokyklos bendradarbiavimą. Bet koks tėvų įsitraukimas į Mokyklos gyvenimą padeda vaikams geriau mokytis, lemia didesnius jų pasiekimus tolimesniame gyvenime.

Nuoširdžiai dėkojame priešmokyklinės „Žiniukų“ grupės vaikų ir 4 klasės mokinių tėveliams už pagalbą kuriant edukacines Mokyklos aplinkas.

Nuoširdžią pagarbą ir padėką skiriame Irinai Gedminčienei, Alionai Brežnovai, Ritai Ruikytei, Erikai Zavackienei, Giedrei Lukienei už grupių ir klasių bendruomenių būrimą, buvimą šalia, išlaikytą bičiulystę visus keturis ar net aštuonis metus. Ypatingą padėką reiškiame Nataljai Kropivkai už supratimą ir palaikymą, už ištikimybę „Varpelio“ mokyklos-darželio bendruomenei. Jūsų, Natalja, idėją „Suoliukas Mokyklai“ jau baigiame įgyvendinti.

Mieli Tėveliai, Jūsų visų dėmesys ir geranoriškumas išlieka net vaikams palikus darželį ar mokyklą. Matydami gerus tėvų darbus, vaikai mokosi būti atidesni šalia esančiam.

Būdami skirtingi, esame ir būsime susitelkę drauge dėl bendrų Mokyklos tikslų – tai mūsų stiprybė, kuriant mažą ir patikimą bendruomenę.

AČIŪ JUMS!!!

      

Pilietiškumo pamoka

Birželio 14 dieną antros klasės mokiniai dalyvavo pilietiškumo pamokoje, skirtoje Gedulo ir vilties dienai: 80-osioms  tremties pradžios metinėms paminėti.

Pamokoje-susitikime dalyvavo politologas, Vytauto Didžiojo universiteto doktorantas, Mantas Macikas. Svečias mokiniams papasakojo apie 1941 m. birželio 14-ąją prasidėjusius masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Antrokai išgirdo, kaip gyvuliniuose vagonuose buvo vežami žmonės, kokiose sąlygose jie gyveno ir, deja, ne visi išgyveno…

Antrokai pasipuošė trispalvėmis apyrankėmis, uždegė žvakutes, tylos minute pagerbdami mirusių tremtinių atminimą. Mokiniai išsakė savo mintis „Kas man yra Lietuva“, pasidalijo įspūdžiais apie tremtinius savo giminėje, diskutavo, kokiomis vertybėmis vadovavosi tremtiniai, žiūrėjo  nuotraukas ir filmą apie tremtį, atsakinėjo į klausimus.

Antrokų rimtis ir susidomėjimas įrodė, kad pamokos tikslas – prisiminti mūsų šalies istoriją ir pagerbti buvusius tremtinius bei lagerių vargus patyrusius žmones, paskatino mokinius sužinoti apie trėmimus ir deportacijas iš artimiausios savo aplinkos: tėvų, senelių, prosenelių,- pasiektas.

Gedulo ir vilties dienos paminėjimas – prasminga pilietiškumo pamoka mūsų mokiniams. Jie  taip pat turės prisiminti tautos istoriją , kad atmintis tęstųsi.

Dėkojam Roko Markevičiaus mamytei Dianai už atminimo dovanėles ir pakviestą svečią Mantą Maciką.

                

Smėlis ir vanduo

Vasara – smagių žaidimų, įvairių pramogų ir linksmybių metas, tad daug laiko vaikai praleidžia lauke. O kas gali būti vaikui smagiau už smėlio bandelių kepimą, pilių statymą ar žaidimą su vandeniu. Vaikams žaidimai su smėliu ir vandeniu yra ne tik smagūs, bet ir vertingi: lavinami taktiliniai jutimai, smulkioji motorika, mokomasi konstruoti, o kartu tai ir terapiniai žaidimai. Tad leisdami laiką darželio smėlio dėžėse bei prie jūros, „Varpelio“ mokyklos-darželio vaikai net vasaros metu tvirtina įvairias kompetencijas.

Priešmokyklinės „Gudručių“ grupės vaikai iš smėlio kūrė Auksinę žuvelę. Papuošė ją akmenukais, spalvotais kamšteliais, riešutų kevalais. Dabar laukia svajonių išsipildymo 🙂 .

                                  

Basų kojų diena

„Varpelio‘‘ mokyklos-darželio vaikai, atėjus vasarai, kasdien kieme pabėgioja ir pasivaikšto basomis, nes pėdučių lietimasis su įvairiomis faktūromis ir paviršiais geriausiai apsaugo nuo plokščiapėdystės bei lavina vaiko sensorinius įgūdžius, gerina sveikatą. Tai geriausiai lauke padeda daryti „Kneipo takas“. Vaikščiojant taku, natūralus masažas atpalaiduoja, šalina nuovargį, dirglumą, nemigą, gerina aktyvumą, atmintį bei dėmesį ir teigiamai veikia visą organizmą. Kartu stiprinami kojų raumenys ir raiščiai, gerėja laikysena ir pusiausvyra, tad šis sveikatingumo takas darželyje patinka mūsų mažiesiems.

        

 

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą