VEIKLOS PLANAI:

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2021 m. veiklos planas

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2020 m. veiklos planas

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2019 metų ataskaita

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2019 m. veiklos planas

 

PRADINIO UGDYMO PLANAI:

Varpelio“ mokyklos-darželio  2021-2022 mokslo metų ugdymo planas

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2020-2021 mokslo metų ugdymo planas

Varpelio“ mokyklos-darželio 2019-2020 mokslo metų  ugdymo planas 

 

DIREKTORIAUS ATASKAITOS:

„Varpelio“ mokyklos-darželio direktorės D.Paliulienės 2020 metų veiklos ataskaita

„Varpelio“ mokyklos-darželio direktorės D.Paliulienės 2019 metų veiklos ataskaita

„Varpelio“ mokyklos-darželio direktorės D.Paliulienės 2018 metų veiklos ataskaita

„Varpelio“ mokyklos-darželio direktoriaus 2017 metų ataskaita

 

MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS:

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2020 metų veiklos ataskaita

 

STRATEGINIAI PLANAI:

„Varpelio“ mokyklos-darželio  2022-2024 metų strateginis planas

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2021-2023 metų strateginis planas 

„Varpelio“ mokyklos-darželio  2020-2022 metų strateginis planas

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2019-2021 metų strateginis planas 

 

DOKUMENTAI:

„Varpelio“ mokyklos-darželio testavimo tvarka Covid 19 ligai diagnozuoti_2021-09

Atmintinė mokiniams._Nuotolinio_mokymo(si) taisyklės_

„Varpelio“ mokyklos-darželio nuotolinio mokymo(si) dienotvarkė

„Varpelio“ mokyklos-darželio nuotolinio mokymo organizavimo taisyklės

„Varpelio“ mokyklos-darželio nuotolinio mokymo priemonių planas

Varpelio“ mokyklos-darželio mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

„Varpelio“ mokyklos-darželio mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas mokinių vertinimo aprašas

„Varpelio“ mokyklos-darželio Darbo tvarkos taisyklės

 

 

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą