INFORMACIJA „VARPELIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO MOKINIŲ TĖVAMS

Nuo 2020 m. kovo 30 d. (pirmadienio) mūsų mokyklos mokiniai pradės mokytis mums visiems nauju – nuotoliniu būdu. Tikriausiai natūralu, kad kol kas neaiškumo daugiau, nei aiškumo. Kiekvienas turime klausimų ir abejonių. Ir tai suprantama. Mokymas nuotoliniu būdu skiriasi nuo mokymo gyvai klasėje: jis yra orientuotas į savarankišką mokinių darbą, mokymąsi iš turimų vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių, užduočių atlikimą sąsiuviniuose ir Eduka klasėje bei jų vertinimą. Kiek galėdami viską laiku informuosime ir bendrausime. Jau antrą savaitę mokyklos mokytojai mokosi, kaip naudotis nuotolinio mokymo įrankiais, „filtruoja“ didžiulius srautus informacijos ir galvoja, kaip organizuoti procesą, kad jis būtų labiausiai naudingas mokiniams. Realią situaciją pamatysime tik pradėję mokyti ir mokytis.

Pirmąją nuotolinio mokymo(si) savaitę mokiniams bus ribojamas užduočių skyrimas ir mokymosi krūvis. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas mokinių – mokytojų komunikacijai ir mokomųjų platformų įsisavinimui.

Ką svarbu žinoti tėvams?

 

 1. „Varpelio“ mokykloje-darželyje nuotoliniam ugdymui pagrindine mokymo(si) platforma pasirinkta Eduka (Eduka dienynas ir Eduka klasė).
 2. Bendravimui su tėvais (globėjais) ir mokiniais mokytojai naudoja elektroninį dienyną, elektroninius paštus ir mobiliuosius telefonus.
 3. Sisteminiam sinchroniniam ryšiui (kai mokytojas ir mokinys bendrauja realiu laiku) palaikyti bus naudojama vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma ZOOM, socialinių tinklų uždaros grupės (pvz: Messenger, Viber, Skype).
 4. Kiekvienos klasės mokytojas iš anksto individualiai informuos dėl sinchroninio mokymo laiko.
 5. Keičiasi pamokų laikas pradinių klasių mokiniams: pamokos pradedamos 9.00 valandą (mokinys jungiasi prie Eduka dienyno). Savaitinis pamokų tvarkaraštis nesikeičia. Jis reikalingas tam, kad mokinys galėtų atlikti konkrečiam dalykui tą dieną skirtas užduotis.
 6. Patikrinkite, ar Eduka dienyne mokinio paskyra yra aktyvi. Jei ne, kreipkitės į klasės mokytoją arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui el.paštais: varpelis38@gmail.com arba amickevicienes@gmail.com, telefonu: 865043029.
 7. Nuotolinio mokymo eiga, pamokų temos, užduotys ir jų vertinimas fiksuojami elektroniniame dienyne.
 8. Padėkite vaikui prisijungti prie virtualių mokymosi aplinkų, atlikti mokytojų pateiktas užduotis ir laiku išsiųsti jas nurodytu adresu.
 9. Jeigu mokinys neprisijungia prie dienyno 9.00 valandą ryte, bus rašomos „n“ raidės.
 10. Jei vaikas susirgo ar turi sveikatos sutrikimų, pirmąją ligos dieną informuokite klasės mokytoją.
 11. Rūpinkitės savo vaikų IT priemonių sklandžiu veikimu ir palaikykite grįžtamąjį ryšį su klasės mokytoja.
 12. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus.
 13. Susidūrus su nuotolinio mokymo problemomis, informuokite administraciją ir kartu ieškosime problemų sprendimo.
 14. Mokykite vaikus neatskleisti prisijungimo slaptažodžių, asmens duomenų, būti nepakantiems patyčioms ir smurtui. Įspėkite, kad draudžiama viešinti informaciją internete apie save, draugus ir mokytojus. Bendravimas virtualioje erdvėje turėtų būti mandagus, neįžeidžiantis, o mokytojo pamoka – tai autorinis kūrinys, kuris negali būti įrašomas ir platinamas be mokytojo sutikimo. Dėl pastebėtų ar vaiko patiriamų patyčių internete informuokite klasės mokytoją ar mokyklos administraciją.

              Padėkite vaikui susikurti tinkamą darbo aplinką. Savarankiškai atlikti užduotį mokiniui prireiks nuo 15 iki 30 minučių. Pasitikėkite vaiku ir skatinkite jo savarankiškumą. Padėkite tuomet, kai išties iškils sunkumų (pvz.: vaikas nesupras perskaitytos užduoties, nežinos, kaip surasti atsakymą į klausimą ir pan.). Kas 30-50 minučių (priklausomai nuo vaiko amžiaus) atitraukite mokinį nuo ekrano, darykite pertraukėles. Fizinis atsitraukimas būtinas gerai protinei veiklai. Išnaudokite su vaiku visas virtualias galimybes – lankykitės muziejuose, klausykitės koncertų, žiūrėkite dokumentinius filmus, skaitykite virtualias, skaitmenines, audio knygas ir pan.

              Mokytojų darbo laikas: nuo 9.00 iki 16.00 val. Prašome tausoti vieni kitų laiką. Su mokytojais galite susisiekti nurodytu mokytojo el.paštu, žinutėmis Eduka dienyne, telefonu.

Šiuo metu labai svarbu susiklausymas, tvarka ir bendrų nurodymų laikymasis. Būdami organizuoti ir disciplinuoti galime tikėtis sėkmės.

 

Būkime kartu. Būkime sveiki.

„Varpelio“ mokyklos-darželio administracija

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą