„Varpelio“ mokykloje-darželyje teikiama kvalifikuota pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

Logopedė metodininkė  Enrika Juzuitienė (0,5 etato), dirba su ikimokyklinio amžiaus vaikais.  

Logopedė metodininkė  Eglė Novogrodskienė (0,5 etato), dirba su priešmokyklinio amžiaus vaikais ir pradinių klasių mokiniais.

Logopedo darbo tikslas – laiku įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, padėti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems vaikams įveikti ugdymosi sunkumus, konsultuoti  ir įtraukti tokių vaikų tėvelius  į savo vaikų ugdymosi procesą.

 Logopedinių pratybų metu:

 • atliekama artikuliacinio aparato mankšta;
 • ugdomas girdimasis suvokimas ir kalbinė klausa;
 • mokoma taisyklingos garso artikuliacijos;
 • mokoma taisyklingo garsų tarimo bei diferencijavimo;
 • mokoma žodžių garsinės analizės ir sintezės;
 • ugdomas kalbos gramatinis taisyklingumas;
 • formuojami regimieji erdvės ir laiko vaizdiniai;
 • lavinami smulkiosios motorikos judesiai;
 • plečiamas žodynas;
 • ugdoma rišlioji kalba.

Štai keletas patarimų, kurie padės lavinti kalbą:

 • kalbėkite su vaiku kai žaidžiate gražia, taisyklinga kalba;
 • dainuokite kartu ir ypač tas dainas, kurios turi vaizduojamųjų elementų;
 • leiskite vaikui klausytis jo ausiai neįprastų garsų (lėktuvo skridimo, automobilio signalo pypsėjimo ir pan.);
 • gausinkite vaiko žodyną prašydami pasirinkti (tegul paaiškina kodėl norėtų vieno ar kito daikto);
 • kalbėkite apie reiškinius tuo metu, kai jie vyksta;
 • klausykitės vaiko atidžiai, leiskite jam užbaigti savo mintį;
 • jei vaikas pasako neteisingai, ištaisykite, bet jokiu būdu neverskite jo pakartoti;
 • drauge su vaiku lipdykite, spalvinkite, karpykite, konstruokite (dirbant pirštukais sparčiau vystosi kalba).
Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą