Mokyklos savivaldos institucijos

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

Jolita Butkienė, mokyklos tarybos pirmininkė;
Daiva Stojanienė, mokyklos tarybos sekretorė;
Gražina Briedienė, mokyklos tarybos narė;
Loreta Brazienė, mokyklos tarybos narė;
Rita Lelevičienė, mokyklos tarybos narė;
Marina Višinskienė, mokyklos tarybos narė;
Natalja Kropivka, mokyklos tarybos narė.

 

MOKYTOJŲ TARYBA – savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Daina Paliulienė, Mokytojų tarybos pirmininkė;
Danguolė Virbašienė, Mokytojų tarybos sekretorė;

 1. Gražina Briedienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 2. Virginija Boettcher, neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja;
 3. Jolanta Budrienė, šokio mokytoja;
 4. Osvalda Bukauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 5. Jolita Butkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 6. Irena Donėlienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 7. Jolanta Eitutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 8. Gražina Gončarenko, meninio ugdymo mokytoja;
 9. Lina Griciūtė, tikybos mokytoja;
 10. Laura Kazlauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 11. Svetlana Kapočienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 12. Gitana Karužienė, pradinių klasių mokytoja;
 13. Aušra Kavolienė, pradinių klasių mokytoja;
 14. Sandra Keršienė, anglų k. mokytoja;
 15. Ugnė Klipštaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 16. Gaudenta Kundrotaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 17. Akvilė Mačiulaitytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 18. Ineta Mačiulaitienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja;
 19. Asta Mickevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 20. Inga Medeikienė, pradinių klasių mokytoja;
 21. Rita Milkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 22. Eglė Novogrodskienė, logopedė;
 23. Regina Piekienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 24. Laimutė Ruginienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 25. Jolanta Staugienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 26. Daiva Stojanienė, pradinių klasių mokytoja;
 27. Rasa Strumylienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 28. Roberta Sungailienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja;
 29. Jurgita Šakienė, logopedė;
 30. Vaida Vaičiulėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 31. Tatjana Virketienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

 

TĖVŲ TARYBA – savivaldos institucija, jungianti kiekvienos klasės ir grupės tėvų atstovus. Tėvų tarybos veiklos tikslas – atstovauti visus mokyklos vaikų tėvus, priimant sprendimus įstaigos veiklos klausimais.

Natalja Kropivka, Tėvų tarybos pirmininkė;
Lina Imbrusienė, 2 klasės tėvų atstovė;
Dijana Markevičienė, 4A klasės tėvų atstovė;
Ingrida Karnackienė, 4B klasės tėvų atstovė;
Aldona Jomantienė, 2 klasės tėvų atstovė;
Eglė Songailė, „Šnekučių“ grupės tėvų atstovė;

Irina Gedminčienė, „Strakaliukų“ grupės tėvų atstovė;
Rasa Černienė, „Gudručių“ grupės tėvų atstovė;
Inga Pranevičiūtė Lankutienė, „Linksmučių“ grupės tėvų atstovė;
Laima Gedvilienė, „Žiniukų“ grupės tėvų atstovė;
Jurgita Karečkienė, „Smalsučių“ grupės tėvų atstovė;
Sandra Andrulė, „Pabiručių“ grupės tėvų atstovė;
Lina Meirienė, „Kodėlčiukų“ grupės tėvų atstovė.

 

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą