Mokyklos savivaldos institucijos

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

Osvalda Bukauskienė, mokyklos tarybos pirmininkė;
Laura Kazlauskaitė, mokyklos tarybos sekretorė;
Gitana Karužienė, mokyklos tarybos narė;
Laura Cirtautaitė, mokyklos tarybos narė;
Alma Jevsejevienė, mokyklos tarybos narė;
Ilona Kriučkova, mokyklos tarybos narė;
Jurgita Karečkienė, mokyklos tarybos narė.

 

MOKYTOJŲ TARYBA – savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Daina Paliulienė, Mokytojų tarybos pirmininkė;
Danguolė Virbašienė, Mokytojų tarybos sekretorė;

 1. Gražina Briedienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 2. Virginija Boettcher, neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja;
 3. Jolanta Budrienė, šokio mokytoja;
 4. Osvalda Bukauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 5. Jolita Butkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 6. Irena Donėlienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 7. Jolanta Eitutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 8. Gražina Gončarenko, meninio ugdymo mokytoja;
 9. Lina Griciūtė, tikybos mokytoja;
 10. Laura Kazlauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 11. Svetlana Kapočienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 12. Gitana Karužienė, pradinių klasių mokytoja;
 13. Aušra Kavolienė, pradinių klasių mokytoja;
 14. Sandra Keršienė, anglų k. mokytoja;
 15. Ugnė Klipštaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 16. Vitalija Kundrotienė, logopedė;
 17. Akvilė Mačiulaitytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 18. Zenė Maldžienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja;
 19. Asta Mickevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 20. Inga Medeikienė, pradinių klasių mokytoja;
 21. Rita Milkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 22. Aušra Norvilienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja;
 23. Regina Piekienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 24. Laimutė Ruginienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 25. Jolanta Staugienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 26. Daiva Stojanienė, pradinių klasių mokytoja;
 27. Rasa Strumylienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 28. Roberta Sungailienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja;
 29. Renata Vaitkūnė, logopedė;
 30. Vaida Vaičiulėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 31. Tatjana Virketienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

 

TĖVŲ TARYBA – savivaldos institucija, jungianti kiekvienos klasės ir grupės tėvų atstovus. Tėvų tarybos veiklos tikslas – atstovauti visus mokyklos vaikų tėvus, priimant sprendimus įstaigos veiklos klausimais.

Jurgita Karečkienė, Tėvų tarybos pirmininkė;

Rimantė Ramanauskaitė-Sokolova, 1 klasės atstovė;

Dijana Markevičienė, 2A klasės tėvų atstovė;

Laima Gedvilienė, 2B klasės tėvų atstovė;

Lina Imbrusienė, 3 klasės tėvų atstovė;

Aldona Jomantienė, 4 klasės tėvų atstovė;

Lina Lušpinienė, „Šnekučių“ grupės tėvų atstovė;

Andrius Palec, „Strakaliukų“ grupės atstovas;

Lina Songailė, „Gudručių“ grupės tėvų atstovė;

Monika Masiliauskaitė, „Linksmučių“ grupės tėvų atstovė;

Kristina Kašinskaitė, „Žiniukų“ grupės tėvų atstovė;

Emilija Bagočiūnienė, „Smalsučių“ grupės tėvų atstovė;

Ala Griško, „Pabiručių“ grupės tėvų atstovė;,

Jurgita Karečkienė, „Kodėlčiukų“ grupės tėvų atstovė.

 

 

 

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą