Mokyklos savivaldos institucijos

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.
Jolita Butkienė, mokyklos tarybos pirmininkė;
Daiva Stojanienė, mokyklos tarybos sekretorė;
Gražina Briedienė, mokyklos tarybos narė;
Loreta Brazienė, mokyklos tarybos narė;
Rita Lelevičienė, mokyklos tarybos narė;
Marina Višinskienė, mokyklos tarybos narė;
Natalja Kropivka, mokyklos tarybos narė.

MOKYTOJŲ TARYBA – savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
Daina Paliulienė, Mokytojų tarybos pirmininkė;
Danguolė Virbašienė, Mokytojų tarybos sekretorė;
Asta Mickevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Gražina Briedienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Osvalda Bukauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Jolita Butkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Jolanta Eitutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Irena Donėlienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Akvilė Mačiulaitytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Rita Milkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Laura Kazlauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Regina Piekienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jolanta Staugienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Svetlana Kapočienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Rasa Strumylienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Tatjana Virketienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Virginija Boettcher, neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja;
Jolanta Budrienė, šokio mokytoja;
Lina Griciūtė, tikybos mokytoja;
Aušra Kavolienė, pradinių klasių mokytoja;
Gitana Karužienė, pradinių klasių mokytoja;
Sandra Keršienė, anglų k. mokytoja;
Daiva Stojanienė, pradinių klasių mokytoja;
Inga Medeikienė, pradinių klasių mokytoja;
Gražina Gončarenko, meninio ugdymo mokytoja;
Jurgita Šakienė, logopedė;
Eglė Novogrodskienė, logopedė.

TĖVŲ TARYBA – savivaldos institucija, jungianti kiekvienos klasės ir grupės tėvų atstovus. Tėvų tarybos veiklos tikslas – atstovauti visus mokyklos vaikų tėvus, priimant sprendimus įstaigos veiklos klausimais.
Natalja Kropivka, Tėvų tarybos pirmininkė;
Lina Imbrusienė, 1 klasės tėvų atstovė;
Dijana Markevičienė, 4A klasės tėvų atstovė;
Ingrida Karnackienė, 4B klasės tėvų atstovė;
Aldona Jomantienė, 2 klasės tėvų atstovė;
Eglė Songailė, „Šnekučių“ grupės tėvų atstovė;

Irina Gedminčienė, „Strakaliukų“ grupės tėvų atstovė;
Rasa Černienė, „Gudručių“ grupės tėvų atstovė;
Inga Pranevičiūtė Lankutienė, „Linksmučių“ grupės tėvų atstovė;
Laima Gedvilienė, „Žiniukų“ grupės tėvų atstovė;
Jurgita Karečkienė, „Smalsučių“ grupės tėvų atstovė;
Sandra Andrulė, „Pabiručių“ grupės tėvų atstovė;
Lina Meirienė, „Kodėlčiukų“ grupės tėvų atstovė.

 

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą